Program

8:00 REJESTRACJA

9:00 ROZPOCZĘCIE ZAWODÓW (dolna stacja)

9:30 START ZAWODÓW

Pierwsza tura według kolejności

  • Narty 8-12 lat - dziewczęta i chłopcy
  • Narty 13-16 lat - kobiety
  • Narty 13-16 lat - mężczyźni
  • Slalom osób duchownych
  • Narty 17-30 lat - kobiety
  • Narty 17-30 lat - mężczyźni
  • Narty 31-50 lat - kobiety
  • Narty 31-50 lat - mężczyźni

11:00 DRUGA TURA (kolejność ta sama)
Równolegle do drugiej tury odbywają się Konkurencje dla rodzin

12:30 ZJAZD NA BYLE CZYM
13:30 WRĘCZENIE NAGRÓD

Organizator zastrzega prawo zmiany Programu wydarzenia w sytuacjach losowych, niezależnych od Organizatora.